Rada Budowy nr 11

07/04/2022

Prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu. Narada odbyła się w formie telekonferencji