Rada Budowy nr 14

07/07/2022

Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19. Rada odbyła się w formie telekonferencji.