Rada Budowy nr 19

06/12/2022

W dniu 06.12.2022 odbyła się Rada Budowy nr 19 (forma hybrydowa), na której omawiano sprawy związane z realizacją Projektu.