Rada Budowy nr 22

07/03/2023

W dniu 07.03.2023r. odbyła się Rada Budowy nr 22, na której omawiane były bieżące sprawy związane z pracami projektowymi w bieżącym okresie rozliczeniowym. Rada odbyła się w formie hybrydowej.