Rada Budowy nr 23

06/04/2023

W dniu 06.04.2023 odbyła się Rada Budowy nr 23 na której omawiano sprawy związane z realizacją kontraktu.