Rada Budowy nr 5

27/10/2021

W dniu 27.10.2021 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 5, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.