Rada Budowy nr 7

07/12/2021

W dniu 07.12.2021 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 7, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu. W trakcie Narady poruszone zostały problemy związane z realizacją Projektu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, tj. pandemią wirusa SARSA-COV-2 powodującą chorobę zakaźną COVID-19, Rada odbyła się w formie telekonferencji.