Spotkanie Zamawiającego z Wykonawcą

31/01/2023

W dniu 31.01.2023r. odbyło się spotkania z Wykonawcą, Zamawiającym i Inżynierem, na którym omówiono kluczowe terminy dla Programu Prac Projektowych w związku ze zmianami GDOŚ i zmianami w zakresie węzła drogowego.