Spotkania pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Konsultantem

17/02/2023

W tygodniu odbyły się spotkania pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Konsultantem w związku z weryfikacją wprowadzonych uwag przez Wykonawcę do przyjętej koncepcji skrzyżowania wielopoziomowego jak i PZT.