Spotkanie z Wykonawcą

25/01/2023

W dniu 25.01.2023 r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą, na którym odbyły się negocjacje dotyczące prac projektowych i robót wynikających ze zmian GDOŚ