Szkolenie Personelu

23/02/2023

W dniu 23.02.2023r. odbyło się szkolenie personelu z warunków kontraktowych. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej.