Zawiadomienie w sprawie ZRID

06/05/2024

W dniu 24.04.2024r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wydał zawiadomienie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.