Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ

 

29.01.2021 r.

/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

 

305 415 152,94

/ Nazwa kontraktu

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Haćki. Zadanie zostało podzielone na dwa odcinki: Odcinek A oraz Odcinek B. Prace będą prowadzone tylko na Odcinku B o długości ok. 6,503km. W zakresie całego zamierzenia budowlanego wchodzi także przebudowa dróg innej kategorii i budowa dróg obsługujących przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi.

 

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w całości na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska) powiatu bielskiego w województwie podlaskim.

 

Cel i lokalizacja Inwestycji

Celem inwestycji jest budowa odcinka drogi ekspresowej o dużej przepustowości i wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanowiącej element drogi S19 pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej a granicą ze Słowacją w Barwinku. Projektowana droga jest ważnym elementem zarówno krajowej jak i międzynarodowej sieci drogowej. Realizacja inwestycji ma na celu również aktywizację i rozwój gospodarczy terenów zlokalizowanych wzdłuż nowej drogi ekspresowej.

 

Projektowana droga ekspresowa S19 to jeden z kluczowych elementów docelowego układu sieci autostrad i dróg ekspresowych. Inwestycja wpisuje się w cele i priorytety krajowej polityki transportowej oraz w sposób jednoznaczny realizuje zasady określające kierunek rozwoju infrastruktury drogowej. Przedmiotowa inwestycja, realizowana jako element rozwoju transeuropejskiej sieci TEN-T, umożliwi osiągnięcie celów określonych w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz Strategii Rozwoju Transportu.

 

Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka S19 Ploski – Haćki z konsorcjum firm Unibep S.A oraz Value Engineering sp. z o.o. odbyło się 29.01.2021 r.

 

Zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 305 415 152,94 zł (brutto).

Zaakceptowana cena kontraktowa dla Odcinka B wynosi 258 858 422,94 zł (brutto).

Czas trwania budowy to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych